Leige av D/S Oster

 Førespurnader om båtleige til:

 

Tor J. Bjørgaas, tlf: (dagtid) 975 47 816 eller (kveld) 56 35 41 82,

e-post: torjb@online.no

 

D/S OSTER har løyve for servering av mat og drikke.

NB: Servering av øl og vin for slutta lag etter søknad.

 

Om du skulle vere svolten eller tyrst må du nytta deg av serveringstilbodet om bord då det iflg. regelverket ikkje er tillete for leigetakarar å syta for slikt sjølv.